Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.3.2021.ES.1 z dnia 16.03.2021r.

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.3.2021.ES.1 z dnia 16.03.2021r. Stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Gospodarowanie wodą w rolnictwie obejmujące melioracje wodne” na terenie działek nr ewid. 173/3, 187/2, 200, 201, 203, 18/7, 18/8. obręb Troszczyn, gmina Opalenica.