Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.1.2021.ES.13 z dnia 25.03.2021r.

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.1.2021.ES.13 z dnia 25.03.2021r. Stron o przesunięciu terminu załatwienia sprawy.