Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu NS.9011.1.4.2021.AC z dnia 19.01.2021 r.

Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu NS.9011.1.4.2021.AC z dnia 19.01.2021r. dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2739P w km od 0+100 do 1+106 oraz od 1+206 do ok. 3+846” w granicach administracyjnych Gminy Buk oraz Gminy Opalenica.