Zawiadomienie Stron postępowania o przesunięciu terminu załatwienia sprawy GK.6220.34.2019.ES

ZAWIADOMIENIE