Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Stron o wydanym postanowieniu GK.6220.9.2020.ES.7 z dnia 30 lipca 2020 r. dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych

Zawiadomienie Stron o wydanym postanowieniu  GK.6220.9.2020.ES.7 z dnia 30 lipca 2020 r. dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 45m3/h w istniejącym otworze hydrogeologicznym S1, w granicach działki nr 378 w miejscowości Łagwy, gmina Opalenica