Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Stron o wydanych opiniach oraz zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i o przesunięciu terminu jej wydania GK.6220.19.2020.ES.6

Zawiadomienie Stron  o wydanych opiniach oraz zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i o przesunięciu terminu jej wydania GK.6220.19.2020.ES.6 z dnia 23 lipca 2020 r. dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 50m3/h w istniejącym otworze hydrogeologicznym S1, w granicach działki nr 108/12 w miejscowości Niegolewo, gmina Opalenica.