Zawiadomienie Stron o wydanych opiniach oraz zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.34.2020.ES.20

Zawiadomienie Stron  o wydanych opiniach oraz zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  GK.6220.34.2020.ES.20 z dnia 19 maja 2020 r.  dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 34 obręb Sielinko, gmina Opalenica.”

ZAWIADOMIENIE