Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie i Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy Stron o wydanych opiniach oraz zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.34.2020.ES

Obwieszczenie GK.6220.34.2019.ES.21 z dnia 19 maja 2020r. o możliwości zapoznania się wszystkich  zainteresowanych z pełną dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 34 obręb Sielinko, gmina Opalenica.”

ZAWIADOMIENIE

 

OBWIESZCZENIE