Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Stron o wydanych opiniach oraz zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.22.2020.ES.7 z dnia 4 sierpnia 2020 r.

Zawiadomienie Stron  o wydanych opiniach oraz zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  GK.6220.22.2020.ES.7 z dnia 4 sierpnia 2020 r. dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 230/5, 230/8, 232/1 w obrębie geodezyjnym Porażyn, gmina Opalenica”.

 

ZAWIADOMIENIE