Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Stron o wydanej przez Burmistrza Opalenicy w dniu 26 sierpnia 2020 r. decyzji GK.6220.19.2020.ES.8

Zawiadomienie Stron o wydanej przez Burmistrza Opalenicy w dniu 26 sierpnia 2020 r. decyzji GK.6220.19.2020.ES.8 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 50m3/h w istniejącym otworze hydrogeologicznym S1, w granicach działki nr 108/12 w miejscowości Niegolewo, gmina Opalenica

 

ZAWIADOMIENIE

OBWIESZCZENIE

DECYZJA