Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Stron o wydanej decyzji GK.6220.9.2020.ES.15 z dnia 10 lipca 2020 r.

Zawiadomienie Stron  o wydanej decyzji GK.6220.9.2020.ES.15 z dnia 10 lipca 2020 r.  dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 45m3/h w istniejącym otworze hydrogeologicznym S1, w granicach działki nr 378 w miejscowości Łagwy, gmina Opalenica.

 

OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE

DECYZJA