Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Stron o wydanej decyzji GK.6220.4.2020.ES.14 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany decyzji GK.6220.10.2018.ES.8 z dnia 7 czerwca 2018 r

Zawiadomienie Stron  o wydanej decyzji GK.6220.4.2020.ES.14 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany decyzji GK.6220.10.2018.ES.8 z dnia 7 czerwca 2018 r o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2MW (dwie odrębne instalacje o mocy do 1 MW każda) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce o nr ewid. 375, obręb Wojnowice, gmina Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie.

ZAWIADOMIENIE

DECYZJA