Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Stron o wydanej decyzji GK.6220.34.2019.ES.24

Zawiadomienie Stron o wydanej decyzji GK.6220.34.2019.ES.24 z dnia 24 czerwca 2020 r. dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 34 obręb Sielinko, gmina Opalenica”.

 

Zawiadomienie

 

Decyzja