Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Stron o wydanej decyzji GK.6220.11.2020.ES.9 z dnia 6 lipca 2020 r.

Zawiadomienie Stron o wydanej decyzji GK.6220.11.2020.ES.9 z dnia 6 lipca 2020 r. dla przedsięwzięcia pn. „Budowa od jednej do pięciu Elektrowni Fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Porażyn na działkach nr 134/1; 134/2; 135; 96/1; 96/2; 97; 98 gm. Opalenica”.

 

ZAWIADOMIENIE

DECYZJA