Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Stron o wszczęciu postępowania GK.6220.9.2020.ES.5 z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Zawiadomienie Stron  o wszczęciu postępowania GK.6220.9.2020.ES.5 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 45m3/h w istniejącym otworze hydrogeologicznym S1, w granicach działki nr 378 w miejscowości Łagwy, gmina Opalenica.