Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Stron o wszczęciu postępowania GK.6220.21.2020.ES.2 z dnia 8 lipca 2020 r.

Zawiadomienie Stron  o wszczęciu postępowania GK.6220.21.2020.ES.2 z dnia 8 lipca 2020 r.  dla przedsięwzięcia pn.  „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” zlokalizowanego na terenie gminy Opalenica w obrębie geodezyjnym Troszczyn, na działkach o nr ewidencyjnych 80 i 141/1 powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie.

 ZAWIADOMIENIE