Zawiadomienie Stron o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy nr GK.6220.40.2019.ES.6

ZAWIADOMIENIE