Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Stron o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy GK.6220.9.2020.ES.7 z dnia 11 maja 2020 r.

Zawiadomienie Stron  o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy GK.6220.9.2020.ES.7 z dnia 11 maja 2020 r.  dla przedsięwzięcia pn. "Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 45m3/h w istniejącym otworze hydrogeologicznym S1, w granicach działki nr 378 w miejscowości Łagwy, gmina Opalenica".

ZAWIADOMIENIE