Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Stron o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy GK.6220.34.2019.ES.19 z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Zawiadomienie Stron  o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy GK.6220.34.2019.ES.19 z dnia 24 kwietnia 2020 r.  dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 34 obręb Sielinko, gmina Opalenica".

 

ZAWIADOMIENIE