Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Stron o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy GK.6220.21.2020.ES.6 z dnia 3 sierpnia 2020 r.

Zawiadomienie Stron  o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy GK.6220.21.2020.ES.6 z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” zlokalizowanego na terenie gminy Opalenica w obrębie geodezyjnym Troszczyn, na działkach o nr ewidencyjnych 80 i 141/1 powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie.

 

ZAWIADOMIENIE