Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Stron o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy GK.6220.17.2020.ES.6 z dnia 22 lipca 2020 r.

Zawiadomienie Stron  o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy GK.6220.17.2020.ES.6 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Burmistrza Opalenicy GK.6220.3.2018.ES.10 z dnia 18.04.2018 r., zmienionej decyzją GK.6220.3.2020.ES.12 z dnia 17.04.2020 r., w związku ze zmianą parametru inwestycji tj. zmianą kąta nachylenia paneli fotowoltaicznych w przedsięwzięciu polegającym na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr 375, obręb Wojnowice, gmina Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie.

 

ZAWIADOMIENIE