Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Stron GK.6220.17.2020.ES.9 z dnia 20 sierpnia 2020 r. o przedłużeniu terminu wydania decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.3.2018.ES.8

Zawiadomienie Stron GK.6220.17.2020.ES.9 z dnia 20 sierpnia 2020 r. o przedłużeniu terminu wydania decyzji  w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.3.2018.ES.8 z dnia 18 kwietnia 2018 r., zmienionej decyzją GK.6220.3.2020.ES.12 z dnia 17 kwietnia 2020 r., w związku ze zmianą parametru inwestycji tj. zmianą kąta nachylenia paneli fotowoltaicznych w przedsięwzięciu polegającym na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr 375, obręb Wojnowice, gmina Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie.

 

ZAWIADOMIENIE