Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o przesunięciu terminu załatwienia sprawy

Zawiadomienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z 06 października 2020 r.