Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.29.2020.ES.6 z dnia 19 października 2020 r. Stron o wydanych opiniach oraz zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.29.2020.ES.6 z dnia 19 października 2020 r. Stron o wydanych opiniach oraz zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 50 m3/h na działce nr 234 obręb Troszczyn i melioracja wodna" na obszarze około 28 ha na działkach nr 234, 235, 227, 259, 263, 238/1, 232, 262 obręb Troszczyn, gmina Opalenica.