Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 14 stycznia 2020 r.