Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie GDOŚ DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.243.2018.mk.17 z 12.10.2020 o przesunięciu terminu załatwienia sprawy.

Zawiadomienie GDOŚ DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.243.2018.mk.17 z 12.10.2020 o przesunięciu terminu załatwienia sprawy.