Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy z 8 października 2020 r. o wydanych opiniach, zebranych dowodach i materiałach oraz o przesunięciu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy z 08 października 2020 r.