Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy z 05 czerwca 2020 r. o wydanych opiniach oraz zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy z 5 czerwca 2020 r.