Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy o wydanych opiniach i zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach