Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy o wydanych opiniach i zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach