Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa nowego magazynu cukru ...

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy z 9 marca 2020 r.