Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej ...w obr

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy z 14 lutego 2020 r.