Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy o przedłużeniu terminu wydania decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltai

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy z 10 marca 2020 r.