Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy nr GK.6220.34.2019.ES.22 z dnia 26.05.2020 r.

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.34.2019.ES.22 z dnia 26.05.2020r. o przesunięciu terminu wydania decyzji  środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 34 obręb Sielinko, gmina Opalenica"

ZAWIADOMIENIE