Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.9.2020.ES.11 z dnia 02.06.2020 o przesunięciu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.9.2020.ES.11 z dnia 02.06.2020 o przesunięciu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nana wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 45m3/h w istniejącym otworze hydrogeologicznymS1, w granicach działki nr 378 w miejscowości Łagwy, gmina Opalenica

ZAWIADOMIENIE