Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.47.2020.ES.1 z dnia 7 stycznia 2021 r. Stron o wszczęciu, w dniu 29 grudnia 2020 r., postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarun

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.47.2020.ES.1 z dnia 7 stycznia 2021 r. Stron o wszczęciu,  w dniu 29 grudnia 2020 r., postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu na fundamentach żelbetowych nowego warnika ciągłego VKT Ø4500 mm wraz z klatką schodową oraz nowego zbiornika wody z mycia VKT Ø4500 mm, nowych pomp, rurociągów i instalacji towarzyszących urządzeniom, na działce nr ewid. 73/25 na terenie Nordzucker Polska S.A., ul. 5 Stycznia 54, 64-330 Opalenica.