Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.46.2020.ES.2 z dnia 07.12.2020r. Stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. B

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.46.2020.ES.2 z dnia 07.12.2020r. Stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Niegolewo III o mocy do 5 MW realizowanej w granicach części działek nr ew. : 28 i 26 obręb 008 Niegolewo (woj. wielkopolskie, gmina Opalenica) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii i stacją ładowania”.