Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.46.2020.ES.10 z dnia 30.12.2020r. Stron o przesunięciu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.46.2020.ES.10 z dnia 30.12.2020r. Stron o przesunięciu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Niegolewo III o mocy do 5 MW realizowanej w granicach części działek nr ew. : 28 i 26 obręb 008 Niegolewo (woj. wielkopolskie, gmina Opalenica) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii i stacją ładowania”.

 

ZAWIADOMIENIE