Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.44.2020.ES.8 z dnia 30 12.2020 r. o wydanej w dniu 30 grudnia 2020 r. decyzji GK.6220.44.2020.ES.7 o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.44.2020.ES.8 z dnia 30 12.2020 r. o wydanej w dniu 30 grudnia 2020 r. decyzji GK.6220.44.2020.ES.7 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 50 m3/h, na działce nr 185/2 obręb Troszczyn, gmina Opalenica.

Zawiadomienie

Decyzja GK.6220.44.2020.ES.7 z dnia 30.12.2020r.