Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.44.2020.ES.6 z dnia 3 grudnia 2020 r. Stron o przesunięciu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.44.2020.ES.6 z dnia 3 grudnia 2020 r. Stron o przesunięciu  terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 50 m3/h na działce nr 185/2 obręb Troszczyn, gmina Opalenica.

 

ZAWIADOMIENIE