Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.44.2020.ES.5 z dnia 02.12.2020r. Stron o wydanych opiniach oraz zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.44.2020.ES.5 z dnia 02.12.2020r.  Stron o wydanych opiniach oraz zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 50 m3/h na działce nr 185/2 obręb Troszczyn, gmina Opalenica.

 

ZAWIADOMIENIE