Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.43.2020.ES.8 z dnia 04.01.2021r. Stron o wydanej w dniu 31 grudnia 2020 r.

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.43.2020.ES.8 z dnia 04.01.2021r. Stron o wydanej w dniu 31 grudnia 2020 r. decyzji GK.6220.43.2020.ES.7 o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych, o zdolności poboru 50 m3/h, na działce nr 264 obręb Dakowy Mokre, gmina Opalenica.

Decyzja GK.6220.43.2020.ES.7 z dnia 31.12.2020r.