Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.43.2020.ES.6 z dnia 10.12.2020 r. Stron o przesunięciu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.43.2020.ES.6 z dnia 10.12.2020 r. Stron o przesunięciu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 50 m3/h na działce nr 264 obręb Dakowy Mokre.

 

ZAWIADOMIENIE