Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.43.2020.ES.5 z dnia 02.12.2020r. Stron o wydanych opiniach oraz zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.43.2020.ES.5 z dnia 02.12.2020r. Stron o wydanych opiniach oraz zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 50 m3/ h, na działce nr 264 obręb Dakowy Mokre, gmina Opalenica.