Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.43.2020.ES.1. z dnia 12.11 2020r. Stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.43.2020.ES.1. z dnia 12.11 2020r. Stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 50 m3/h na działce nr 264 obręb Dakowy Mokre, gmina Opalenica.

 

ZAWIADOMIENIE