Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.42.2020.ES.8 z dnia 22 grudnia 2020r. Stron o wydanej w dniu 21.12.2020 r. decyzji GK.6220.42.2020.ES.7

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.42.2020.ES.8 z dnia 22 grudnia 2020r. Stron o wydanej w dniu 21.12.2020 r. decyzji GK.6220.42.2020.ES.7 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych, o zdolności poboru 50 m3/h, w istniejącym otworze hydrogeologicznym S1 Gospodarstwa Rolnego, wykonanego na terenie dz. nr 911 w miejscowości Dakowy Mokre.

Załącznik: Decyzja GK.6220.42.2020.ES.7 z dnia 21.12.2020r.