Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.42.2020.ES.6 z dnia 02.12.2020r. o przesunięciu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.42.2020.ES.6 z dnia 02.12.2020r. o przesunięciu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych, o maksymalnej godzinowej wydajności na poziomie 50 m3/h, na działce o nr ewid. 911, obręb Dakowy Mokre, gmina Opalenica.

 

ZAWIADOMIENIE