Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.42.2020.ES.5 z dnia 26.11.2020 r. Stron o wydanych opiniach i zgromadzonych materiałach

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.42.2020.ES.5 z dnia  26.11.2020 r. Stron o wydanych opiniach i zgromadzonych materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych, o maksymalnej godzinowej wydajności na poziomie 50 m3/h, na działce o nr ewid. 911, obręb Dakowy Mokre, gmina Opalenica.