Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.42.2020.ES.1 z dnia 06.11.2020 r. Stron o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.42.2020.ES.1 z dnia 06.11.2020 r. Stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 50 m3/h, na działce nr 911 obręb Dakowy Mokre, gmina Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie.

 

ZAWIADOMIENIE