Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.41.2020.ES.1 z dnia 05.11.2020 r. Stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.41.2020.ES.1 z dnia 05.11.2020 r. Stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z przyłączem, na działkach ewidencyjnych numer 1/4, 1/5, 252/1 obręb Troszczyn, gmina Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie.