Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.40.2020.ES.1 z dnia 13 października 2020 r.

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.40.2020.ES.1 z dnia 13 października 2020 r. Stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnej linii kablowej średniego napięcia łączącej planowaną farmę fotowoltaiczną z miejscem przyłączenia do krajowego systemu elektroenergetycznego w obrębie Sielinko i Troszczyn, gmina Opalenica. Linia będzie położona na działkach o numerach ewidencyjnych: - 17; 19 w obrębie Sielinko; - 65/1; 64/7; 64/6; 64/5; 225/4; 188/5, 173/2, 225/6; 225/3; 225/5; 239/5; 239/6; 239/7; 241; 239/2; 239/8 w obrębie Troszczyn.

 

ZAWIADOMIENIE