Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.4.2020.ES.9 z dnia 23 marca 2020 r. o opiniach organów uzgadniających oraz o zebranych dokumentach przed wydaniem decyzji środowiskowej.

ZAWIADOMIENIE